Forældrerådgivning - Familieterapi

”Når samspillet i en familie mangler kvalitet eller bliver destruktivt, skyldes det aldrig ond vilje, men manglende eller forkert viden om, hvordan man omsætter kærlige følelser til kærlig handling.” (Jesper Juul)

Symptomer hos børnene

Børnene er familiens spejl, og det vil ofte være børnene, der viser tegn på, at der er ubalance i familiens samspil. Det kan f.eks. være:

  • Utryghed, angst
  • Søvnproblemer
  • Problemer i forhold til kammerater
  • Tristhed, isolation
  • Spiseproblemer
  • Voldsomme konflikter og skænderier
  • Rapserier
  • Humørsvingninger
  • Fysiske symptomer

Fokus på det, der virker

Min tilgang til arbejdet med forældre / familier er relations- og ressourceorienteret.

Ud fra konkrete eksempler fra hverdagen undersøger vi sammen familiens indbyrdes relationer og forsøger at afkode meningen med de signaler, som giver anledning til bekymring.

Jeg sætter samtidig fokus på de situationer, hvor familiemedlemmerne trives sammen, for der igennem at blive klogere på hvilke faktorer, der kvalificerer samspillet. Herved lykkes det ofte at finde frem til ressourcer og muligheder i familien, som kan skabe nye løsninger.

Fællesskab og integritet

Målet er at udvikle en atmosfære i familien, præget af nærvær, autencitet og ligeværdighed, hvor der tages vare på den enkeltes personlige integritet i fællesskabet. En atmosfære, hvor hver enkelt bliver hørt og taget alvorligt, og hvor de voksne har lederskabet og ansvaret for kvaliteten af samspillet. Derved kan de kærlige intentioner omsættes til kærlig handling.

Ofte vil nogle få rådgivende forældresamtaler give tilstrækkelig inspiration til at starte en mere konstruktiv proces i familien. I andre tilfælde kan der være behov for et mere intensivt forløb, hvor børnene deltager i en eller flere samtaler.

Børn og unge

For nogle børn og unge kan individuelle samtaler være en god hjælp. Det kan være en lettelse, at terapeuten som en udenforstående voksen gør det muligt at sætte ord på belastende oplevelser og følelser.

Forældrerådgivning og familieterapi henvender sig både til kernefamilier, til enlige forældre, skilsmisseforældre og stedfamilier.

Se også skilsmissefamilier og stedfamilier


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig: mail@ingeborgsick.dk eller tlf. 60 19 33 21