Individuel terapi

Når mennesker opsøger terapi, befinder de sig oftest i en smertefuld tilstand og oplever f. eks. stress, nedtrykthed, lavt selvværd, belastninger eller samspilsproblemer i forhold til andre.

At tale med et andet menneske om det, der opleves svært, kan i sig selv være lindrende. Ofte kan man bruge familie og venner, men når dette ikke er tilstrækkeligt, kan det være nyttigt at opsøge en terapeut.

Drivkraften til at søge terapi kan også være et ønske om personlig udvikling og udforskning.

Som terapeut er det min opgave er at hjælpe dig til at skabe større klarhed og forståelse af dig selv, din situation og dine muligheder, så du bliver bedre i stand til at træffe valg og handle konstruktivt.

Det handler om dig

Jeg arbejder oplevelsesorienteret og tager udgangspunkt i den aktuelle situation / problemstilling, men inddrager også dine tidligere erfaringer og oplevelser, afhængig af problemets art og i det omfang, du selv er indstillet på det.

Samtalen beskæftiger sig med dine

  • Følelser
  • Tanker og forestillinger
  • Oplevelser af dig selv og andre
  • Relationer til andre mennesker
  • Ressourcer, ønsker og muligheder for forandring

Ud over samtalen inddrager jeg ofte andre metoder, f.eks. visualisering/afspænding, tegning, drømme, med respekt for dine ønsker og forbehold.


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig: mail@ingeborgsick.dk eller tlf. 60 19 33 21