Om Ingeborg Sick

Jeg tilbyder rådgivning og terapi til enkeltpersoner, par og familier. Min baggrund er mere end 20 års terapeutisk praksis, en omfattende psykoterapeutisk uddannelse, og en grunduddannelse som socialrådgiver.

Der ud over holder jeg foredrag for f.eks. forældregrupper i skoler og børnehaver.

Jeg tilbyder supervision og kurser til bl.a. lærere, pædagoger og dagplejere.

Faglig baggrund

Psykoterapeutiske uddannelser

 • 5 årig diplomuddannelse i Integreret Psykoterapi v. jungiansk psykoanalytiker Ole Vedfelt (2004)
 • 3 årig uddannelse som familieterapeut ved Kempler Instituttet (1995)
 • 1 årig uddannelse i Systemisk tænkning og Metode ved DISPUK (1993)
 • 2 årig uddannelse i Gestaltterapi ved FU (1989)

Endvidere har jeg uddannet mig inden for Kognitiv behandling og metode, Relationspsykologi, Imago parterapi, Supervision, Gruppebehandling, Behandling af alkoholmisbrugere og pårørende, Transaktionsanalyse, Bodynamic kropsterapi, Visualisering mm.

Grunduddannelse

 • Socialrådgiver

Praksis som psykoterapeut

 • 8 års arbejde som terapeut ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning. Terapi og rådgivning med børn, unge, familier og par.
  Konsulent og supervisor for ansatte ved skoler og institutioner.
 • 3 års arbejde i Åben Ungdomsrådgivning. Rådgivning og terapi for unge op til 25 år.
  Supervision af undervisere.
 • 5 års arbejde med behandling af alkoholmisbrugere og deres pårørende. Individuelle behandlingsforløb, par, grupper, familier.
 • 7 års arbejde i voksenpsykiatri. Individuelle behandlingsforløb, gruppeterapi, parterapi.
  Undervisning og supervision af plejepersonale og praktiserende læger.

Undervisnings- og foredragsvirksomhed

Undervist ved bl.a. Den sociale Højskole i Esbjerg, Social pædagogisk Seminarium i Jelling, Social- og sundhedsuddannelserne, Danmarks pædagogiske Universitet, daghøjskoler, aftenskoler og højskoler.

Afholdt foredrag og temadage for bl.a. forældregrupper, dagplejere, folkeskole- og efterskolelærere, frivillige og ansatte ved krisecentre, selvhjælpsgrupper.


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig: mail@ingeborgsick.dk eller tlf. 60 19 33 21