Parterapi

Når et par søger terapi, er dialogen typisk fastlåst i misforståelser, bebrejdelser og en følelse af afmagt. Hver især mener generelt, at hvis blot den anden ændrede sig, ville alt blive godt igen. I skænderier og magtkampe er der to, der taler, men sjældent nogen, der lytter.

Det kan være svært at huske den tiltrækning og kærlighed, og de egenskaber hos den anden, som var grunden til, at man valgte at leve sammen. Savnet af fortrolighed og nærvær opleves smertefuldt.

Konflikter

I konflikter griber mennesker automatisk til de redskaber og den ”beskyttelsesstrategi”, som blev indlært i opvækstfamilien. Det kan være kritik, kulde, tilbagetrukkethed, ligegyldighed eller tavshed.

Bag konflikterne ligger altid umødte behov og en dyb længsel efter at blive forstået. Netop beskyttelsesstrategierne gør det svært eller umuligt at lytte og forstå hinanden, og samtalen ender gang på gang i de samme blindgyder.

Indsigt og anerkendelse

Som terapeut er det min opgave at lede dialogen og skabe mulighed for, at I kan udforske, hvordan hver især oplever forholdet, lytte bag om beskyttelserne og forstå hinandens sårbarhed, bevæggrunde og intentioner.

Når man viser partneren, at man forstår hans/hendes perspektiv, betyder det ikke, at man giver ham/hende ret og sig selv uret. Ved at forstå og anerkende partneren kan der skabes en åbning, som giver grobund for at vise større indlevelse, nærhed og oprigtighed. For at nå frem til dette, hjælper jeg jer til på skift at lytte aktivt til hinanden, spejle og anerkende.

Værdsættelse

Et andet vigtigt element er at undersøge og give udtryk for, hvad I hver især værdsætter/værdsatte (og måske nu savner) hos hinanden. Dette kan opleves vanskeligt i en konflikt, men ved at sætte fokus på kvaliteterne og ressourcerne i forholdet, styrkes muligheden for at genopbygge den nære relation og glæden ved at være sammen.

Hvis I går hver til sit

Også for par, som har besluttet at gå fra hinanden, kan terapi være en hjælp til, at hver især kan komme bedst muligt videre i livet. At forældre bliver ”ordentligt skilt” er især af uvurderlig betydning for børnenes muligheder for at trives og udvikle sig i den nye hverdag efter skilsmissen.


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig: mail@ingeborgsick.dk eller tlf. 60 19 33 21