Supervision

Supervision kan være en hjælp til at afklare, udforske og videreudvikle faglige og personlige ressourcer og kompetencer, og kan dermed øge både arbejdsglæden og kvaliteten af arbejdet.

I den travle hverdag må man ofte som professionel handle hurtigt, og det er derfor vigtigt at sikre mulighed for hjælp til efterfølgende fordybelse, refleksion og analyse, så man kan sætte sig realistiske mål og handle kvalificeret med udgangspunkt i sit fags metoder.

Når man arbejder med mennesker, hvad enten det er som lærer, pædagog, behandler eller rådgiver, er ens egen personlighed altid ”med på arbejde” som et væsentligt element og virkemiddel i samspillet med brugerne/eleverne/klienterne.

Den personlige bagage

Alle medbringer hver deres forhistorie og sårbare områder, som kan blive aktualiseret i arbejdet med andre mennesker. Man kan i bestemte situationer eller i forhold til nogle brugere/elever/klienter provokeres, føle sig afmægtig, vred eller såret, eller man kan måske have tendens til overinvolvering, som i sidste ende kan resultere i , at man brænder ud. Et væsentligt element i supervision er at forstå og forholde sig til sine egne reaktionsmønstre, så de ikke forhindrer en i at arbejde fagligt ansvarligt. At få disse ting frem i supervisionen og få hjælp til at håndtere dem, kan give ny energi og være med til at begrænse den følelsesmæssige ”nedslidning”, som mange oplever.

Metode

Jeg lægger vægt på, at supervisionen foregår i en tryg atmosfære, hvor det ”at turde dumme sig” er et modigt skridt på vejen til at blive klogere på sig selv og sit fag.

Alle har deres personlige stil og virkemidler, og i supervisionen arbejder jeg med fokus på at videreudvikle den enkeltes unikke ressourcer og kvaliteter.

Jeg tilbyder både individuel supervision og supervision i gruppe, hvor jeg ofte arbejder med reflekterende team.


Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig: mail@ingeborgsick.dk eller tlf. 60 19 33 21